Personlig ExportCoaching

Möte

Kontakta våra Coacher

malin_jonsson - Personlig exportcoach

Malin Jönsson
Mail: malin.jonsson@almi.se
Tel: 036 30 65 09

Helena Bergkvist Dädeby, BeGlobal

Helena Bergkvist Dädeby
Mail: helena.dadeby@almi.se
Tel: 036-306530

Linus Atterby, BeGlobal

Linus Atterby
Mail: linus.atterby@almi.se
Tel: 072 209 97 32

Therese Carlbrant, BeGlobal

Therese Carlbrant
Mail: therese.carlbrant@almi.se
Tel: 036 30 65 27

Magnus Lönnström, BeGlobal

Magnus Lönnström
Mail: magnus.lonnstrom@almi.se
Tel: 036 30 65 20

Bakgrund och utmaningar

Tillväxt på nya marknader. Du har säkert tänkt tanken och skissat på möjligheterna, men, tullregler, rätt affärskontakter, marknadskommunikation, finansieringslösningar, lagar och avtal gör att listan på utmaningar blir snabbt ganska lång. Vi vet att många mindre och medelstora företag saknar en dedikerad resurs för exportfrågorna eller att de hanteras av en enda person som ofta också har andra arbetsuppgifter. Många upplever att de saknar någon att diskutera exportfrågorna med – såväl stora som små – under såväl den förberedande fasen av en exportsatsning som under den aktiva fasen. Det leder i många fall till att tiden för att etablera en exportaffär blir lång. Ledtiden för etablering på nya exportmarknader behöver minska.

Speciellt erbjudande

Vi erbjuder dig en personlig exportcoach som snabbar upp din exportaffär genom att ge dig rätt och professionellt stöd från start till mål. Vi utgår från dina utmaningar, förutsättningar och ambition och skräddarsyr ett upplägg med din affär i fokus.

Tillsammans väljer vi de verktyg som behövs för att trimma ert internationella erbjudande – del för del och efter behov. Vi finns med dig som coach och bollplank från förberedelse till aktiv försäljning.

Våra coacher har själva lång exporterfarenhet, detta i kombination med att ha coachat ett stort antal företag med uttalade exportambitioner, gör din personliga exportcoach till ett bra verktyg för dig som vill växla upp din internationella affär.

I Beglobal har vi samlat all vår gemensamma erfarenhet, vår expertis inom export och våra nationella och internationella kontaktnät, allt för så effektivt som möjligt coacha dig och ditt företag ut i världen.

Snabbare resultat

Genom att kombinera konkurrenskraftiga, ambitiösa och drivna företag med Beglobals personliga coacher snabbar vi på exportaffärerna.

Detta har vi bevisat i Beglobal under 2016–2018 där ett 40-tal företag från Jönköpings län coachats framgångsrikt mot nya marknader.

Tidigare medverkande företag bekräftar att den personliga exportcoachen spelat en viktig roll i att skapa nya affärsmöjligheter. Med stor förståelse för företagens affärer har de personliga exportcoacherna effektivt samlat verktyg, expertis, finansiering och affärskontakter som möjliggjort konkreta resultat på nya marknader

Kontakta våra Coacher

malin_jonsson - Personlig exportcoach

Malin Jönsson (ExportCoach)
Mail: malin.jonsson@almi.se
Tel: 036 30 65 09

Max Sundvall - Personlig ExportCoach

Max Sundvall (ExportCoach)
Mail: max.sundvall@almi.se
Tel: 036 30 65 12

Personlig ExportCoach - Markus Jonsson

Markus Jonsson (ExportCoach)
Mail: markus.jonsson@almi.se
Tel: 036 30 65 28

Tidigare Coachade Företag

Fredrik L

”Utan Beglobal så hade vi inte varit där vi är idag, vi hade inte vågat ta steget. Exportcoachningen har hjälpt oss att komma snabbare och mer rätt ut på den tyska marknaden.”

– Fredrik Lingeskog, Svenska Lager AB

”Tillsammans med Beglobal så har vi utärderat en distributions och ÅF-strategi och planerat för vilka marknader vi initialt ska satsa på. Nu fortsätter vår exportresa.”

– Stefan Ek, BLB Industries

Fotografering på Qtech Group AB i Anderstorp på uppdrag av Almi.

”Coachingen gjorde att vi snabbt kunde hitta nya affärer i Norge. Med tillgång till extern finansiering kunde vi med en lokal konsult växla upp vår satsning ytterligare.”

– Glenn Wilander, Qtech Group AB

arrow_upward