Utblickar

Smartphone business man talking on mobile phone in airport - travel lifestyle. Businessman using smartphone calling on phone walking in corporate building or on work commute in public transit area.

Kontakta våra Coacher

malin_jonsson - Personlig exportcoach

Malin Jönsson
Mail: malin.jonsson@almi.se
Tel: 036 30 65 09

Helena Bergkvist Dädeby, BeGlobal

Helena Bergkvist Dädeby
Mail: helena.dadeby@almi.se
Tel: 036-306530

Linus Atterby, BeGlobal

Linus Atterby
Email: linus.atterby@almi.se
Tel: 072 209 97 32

Therese Carlbrant, BeGlobal

Therese Carlbrant
Email: therese.carlbrant@almi.se
Tel: 036 30 65 27

Där människor möts föds idéer

Verklighetsnära är nyckeln till framgång. Att förbereda sin exportsatsning baserat på rätt underlag är centralt i att snabba på sin etableringsprocess på en ny marknad.

För de flesta företagen i Beglobal börjar satsningen med att besöka den potentiella tillväxtmarknaden och göra en första bedömning av produktens eller tjänstens möjligheter. Utifrån din målsättning – som du förankrat med din personliga exportcoach scannar vi våra kontaktnät över företag, branschorganisationer och branschens mötesplatser och hjälper dig bygga upp en grundförståelse för den aktuella marknaden. På så vis får du snabbt grepp om den nya marknaden och lär känna kunder, konkurrenter och andra faktorer som påverkar dina möjligheter att lyckas.

Därefter är det dags att ta ett steg tillbaka och använda din nyvunna kunskap för att anpassa, vässa och skruva på ditt exporterbjudande. Allt för att snabbare nå nya kunder på den nya marknaden.

Vid sidan om de företagsunika marknadsutblickarna sätter vi tillsammans med partners ihop gruppresor där en utvald grupp företag ges en inblick i exempelvis ett speciellt kluster, en särskild region eller ett större branschevent. Även här är fokus att tidigt visa på internationella möjligheter som på sikt leder till fler exportaffärer.

Kontakta våra Coacher

malin_jonsson - Personlig exportcoach

Malin Jönsson (ExportCoach)
Mail: malin.jonsson@almi.se
Tel: 036 30 65 09

Max Sundvall - Personlig ExportCoach

Max Sundvall (ExportCoach)
Mail: max.sundvall@almi.se
Tel: 036 30 65 12

Personlig ExportCoach - Markus Jonsson

Markus Jonsson (ExportCoach)
Mail: markus.jonsson@almi.se
Tel: 036 30 65 28

Andra Erbjudanden

arrow_upward