Om oss

Beglobal är ett projekt där Enterprise Europe Network, Business Sweden, EKN, Almi och Science Park samarbetar för att utveckla exportaffärerna hos företag i Jönköpings län.

Historiskt har relativt få små- och medelstora företag i Jönköpings län lyckats med sin internationalisering då marknadsutveckling och internationalisering är resurs- och tidskrävande processer. Ledtiden för etablering på nya exportmarknader behöver minska.

Genom att koppla varje exportföretag med en personlig exportcoach som med företagets exportaffär i fokus sätter samman de verktyg, kontakter och kunskaper som respektive organisation besitter, skapas förutsättningar för fler exportaffärer. Det fördjupade, behovsanpassade och tydligt riktade arbetssättet har visat sig framgångsrikt. Särskilt har den företagsanpassade coachingen lyfts fram av tidigare deltagare som viktigt för företagens internationella tillväxt. Viktigt är även den kontinuerliga kontakten som sker under genomförandet av exportsatsningen, något som kompletterar andra satsningar som mer syftar till att förbereda företagen inför den kommande exportsatsningen.

Projektet finansieras av Almi, Region Jönköpings län samt EU’s regionala utvecklingsfond.

ExportCoacherna i Jönköping

Vår arbetsmodell:

De företag vi arbetar med har uttalade exportambitioner och är beredda att satsa för att nå sin målbild.

För att påskynda företagens internationella tillväxt använder Beglobal en arbetsmodell som grundar sig på tre antaganden:

  • Den personliga exportcoachen finns nära företagets affär. Framgång nås genom att identifiera, initiera och medverka vid insatserna från våra olika partners inom Beglobal och externa leverantörer.
  • Alla insatser till företagen är behovsbaserade – rätt verktyg till rätt företag vid rätt tidpunkt.
  • Beglobal finns med från start till mål – inspirerar, guidar och vägleder i satsningen mot nya exportaffärer.

Partners

een_logo
business_sweden_logo
ekn_logo
science_park_logo

Finansiärer

eu_logo
region_jkp_logo

Personliga ExportCoacher

Helena Bergkvist Dädeby, BeGlobal

Helena Bergkvist Dädeby
ExportCoach
Email: helena.dadeby@almi.se
Tel: 036-306530

malin_jonsson - Personlig exportcoach

Malin Jönsson
ExportCoach
Email: malin.jonsson@almi.se
Tel: 036 30 65 09

Linus Atterby, BeGlobal

Linus Atterby
ExportCoach
Email: linus.atterby@almi.se
Tel: 072 209 97 32

Therese Carlbrant, BeGlobal

Therese Carlbrant
ExportCoach
Email: therese.carlbrant@almi.se
Tel: 036 30 65 27

Expertnätverk

Den personliga exportcoachen finns nära företagets affär. Framgång nås genom att identifiera, initiera och medverka vid insatserna från våra olika partners inom Beglobal och externa leverantör med expertiskunskap. Beglobal sätter samman de verktyg, kontakter och kunskaper du behöver för att utveckla din export. Nedan finner du ett urval av experter som finns att tillgå i vårt nätverk. Vi tar också in experter efter behov inom områden som juridik, IPR-frågor, digital marknadsföring, e-handel, pitch-teknik med mera.

hakan_backstrom

Håkan Bäckström

EKN – Exportkreditnämnden
Garantier för att säkra utlandsbetalningar och för att underlätta finansiering av exportaffärer

Email: hakan.backstrom@ekn.se
Tel: 08 788 01 25

elin_berlin

Elin Berlin

Enterprise Europe Network
Affärskontakter och matchmaking

Email: elin.berlin@almi.se
Tel: 036 30 65 25

Henrik Dahlström

VD Handelskammaren Jönköpings län

Email: henrik.dahlstrom@handelskammarenjonkoping.se
Tel: 076 118 33 97

Anders Bohman

Business Sweden
Program Manager – Smart Industry, Head of LEAP accelerator

Email: anders.bohman@business-sweden.se
Tel: 070 382 95 03

kristian_andersson

Kristian Andersson

Almi
Digitala kanaler.

Email: kristian.andersson@almi.se
Tel: 036 30 65 16

Christian Lofthammar

Almi
Finansiering

Email: christian.lofthammar@almi.se
Tel: 036 30 65 24

Linda Pålsson

Science Park
Affärsutvecklare

Email: linda.palsson@sciencepark.se
Tel: 036 30 51 67

Hantering av Personuppgifter

Beglobal drivs som ett projekt av Almi Företagspartner AB i Jönköping. Vi hanterar personuppgifter på samma sätt som Almi.

arrow_upward