Designtak

Referenser

BeGlobal - så här kan din resa se ut!

Vad är Beglobal?

Genom företagsanpassad exportcoaching hjälper vi ditt företag att nå nya marknader.

Monteringsfärdiga entrétak och skärmtak gör entré i Europa!

Designtak tillverkar monteringsfärdiga entrétak och skärmtak. Företaget finns i Vetlanda med egen fabrik  och säljer till husfabriker, större byggbolag, återförsäljare och även direkt till konsument via egen webbshop.

Designtak i Småland AB

Designtaks internationella resa inleddes 2016 efter att de hade funnits i 7 år. Vid den tiden hade företaget satt ett mål att inom 10 år omsätta 100 miljoner kronor. För att lyckas med sin målsättning insåg de att de behövde komma ut på export.

Utmaningen med att gå ut internationellt är att förstå och identifiera marknaden. Tyskland är en stor marknad och vi såg tidigt att det fanns en stor potential och efterfrågan på våra produkter, Eddie Wingren, Co-founder & CEO Designtak

Designtak tog tidigt kontakt med Almi och gick med i projektet Beglobal för att lyckas med sin exportsatsning.

Via projektet Beglobal fick Designtak tillgång till företagsanpassad exportcoachning, deltog i workshops och fick även hjälp med finansiering via en internationaliseringscheck. Checken användes till att få ökad marknadskännedom, hitta samarbetspartners och anpassa produkter till olika krav och översätta marknadsmaterial.

Jag skulle vilja lyfta vikten av att ta hjälp i tidigt skede och hitta en samarbetspartner, Björn Ernstad, Exportförsäljning Designtak

Idag är Designtak etablerade i Norge, Finland, Danmark och i Tyskland. Företaget ser att de hela tiden ökar på exporten och ser en stor potential i flera länder framöver.

Vad vi har lärt oss under resans gång är att en exportsatsning kräver stategi och planering. Det har vi fått mycket lärdomar av genom att delta i projektet Beglobal, Eddie Wingren, Co-founder & CEO Designtak

Kom i kontakt med en av våra Coacher

Helena Bergkvist Dädeby, BeGlobal

Helena Bergkvist Dädeby

malin_jonsson - Personlig exportcoach

Malin Jönsson

Linus Atterby, BeGlobal

Linus Atterby

Therese Carlbrant, BeGlobal

Malin Jönsson

Magnus Lönnström, BeGlobal

Magnus Lönnström

arrow_upward