Svenska Lager AB

Referenser

BeGlobal - så här kan din resa se ut!

Vad är Beglobal?

Genom företagsanpassad exportcoaching hjälper vi ditt företag att nå nya marknader.

Förbättrat däckhanteringssystem introduceras på Tyska marknaden.

Svenska Lager är ett relativt ungt, innovativt företag som marknadsför och produktutvecklar ställage och lyfthjälpmedel för bil och däckbranschen. Företaget har som mål att förändra, förnya och förbättra sättet branschen att hantera hjul på, i Sverige och Europa.

Fredrik L

Med en väl etablering i de nordiska länderna såg företaget Tyskland som ett naturligt nästa steg och insåg att de behövde skaffa sig både erfarenhet och kompetens för att ta sig an marknaden. Ett led i detta var att ta hjälp av Beglobal.

”Exportcoachingen var en lösning som var snabb och effektiv. Den kunde anpassas till våra behov och krav, och passade vår organisation.”

Beglobal försåg företaget med information om lagar och regler exempelvis CE-märkning, säkerhetsföreskrifter och bidrog med kontakter till olika myndigheter. Företaget fick också hjälp med att lägga fast en strategi för hur de skulle ta sig an den tyska marknaden.

Svenska Lager sökte och beviljades även en ”Internationaliseringscheck”. Checken kunde bland annat användas för att göra en marknadsundersökning genom en lokal tysk konsult med unik marknadskunskap, ta fram nytt anpassat marknadsmaterial, översätta manualer och resor.

2018 utsågs Svenska Lager till Årets internationella utmanare. Priset delades ut av Enterprise Europe Network på Jönköpingsgalan. Vinnarmotiveringen löd:

”Årets internationella utmanare är det innovativa företaget som utmanat sig själv och en hel bransch genom att värdera och fokusera på hållbar arbetsmiljö i sin affärsidé. Insikten om kundens utmaningar, en unik produkt och en stark vilja att lyckas internationellt har lagt grunden till en snabb expansion på flertalet marknader.”

Idag har Svenska Lager etablerat ett försäljningskontor i Tyskland med egna säljare. De har levererat sitt system till ett flertal stora bilmärken, bland annat BMW och Volkswagen och ser en stor potentiell marknad.

”Utan Beglobal så hade vi inte varit där vi är idag, vi hade inte vågat ta steget. Exportcoachingen har hjälpt oss att komma snabbare och mer rätt ut i den tyska marknaden.”

Kom i kontakt med en av våra Coacher

Helena Bergkvist Dädeby, BeGlobal

Helena Bergkvist Dädeby

malin_jonsson - Personlig exportcoach

Malin Jönsson

Linus Atterby, BeGlobal

Linus Atterby

Therese Carlbrant, BeGlobal

Therese Carlbrant

Magnus Lönnström, BeGlobal

Magnus Lönnström

arrow_upward